Οδηγίες Συμπλήρωσης Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ 
  1. Τα προσωπικά σας στοιχεία να είναι γραμμένα όπως ακριβώς αναγράφονται στην αστυνομική σας ταυτότητα.
  2. Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται.
  3. Η προτεινόμενη φόρμα της συστατικής επιστολής είναι ενδεικτική και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη φόρμα θέλετε.
  4. Το πεδίο του προπτυχιακού βαθμού είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί. Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές σας αναγράφετε τον έως τώρα βαθμό σας.
  5. Το πεδίο του έτους αποφοίτησης των προπτυχιακών σπουδών σας είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί. Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές σας αναγράφετε την προβλεπόμενη ημερομηνία.
  6. Οι υποψήφιοι του τμήματος μερικής φοίτησης, υποχρεούνται να συμπληρώσουν την εργασιακή τους προϋπηρεσία (ημερομηνία έναρξης και λήξης). Εάν συνεχίζετε να εργάζεστε στην ίδια θέση έως και σήμερα αναγράφετε τη σημερινή ημερομηνία σαν ημερομηνία λήξης.