MBA Part Time

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Elevating Business Education, Embracing Change

 

Επιβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό του MBA Part Time στην προσφορά μεταπτυχιακού τίτλου με τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία για τους φοιτητές του, στο πρόγραμμα έχει καθιερωθεί η περαιτέρω αμοιβαία επωφελής σύνδεση του  με δυναμικές επιχειρήσεις, μέσω της χορηγικής συμβολής σημαντικών επιχειρήσεων στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από τους τελειόφοιτους φοιτητές του προγράμματος. Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν διπλός: αφενός η περαιτέρω διεύρυνση και σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον επιχειρηματικό κόσμο, και αφετέρου η παραγωγή ουσιαστικά χρήσιμης γνώσης για τις επιχειρήσεις διασφαλίζοντας επιστημονική αξιοπιστία και εγκυρότητα.    

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΣΙΝΕΔΟΡ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

Κυριακάκος Θεοφάνης

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΑ

Α. Ιωαννίδης

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας SEPHORA

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

Γόρδιος Βασίλειος

MOTIVATION OF PEOPLE IN RETAIL INDUSTRY IN GREECE

Ε. Κατσικέα
 


 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΕΛΠΕ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

Μπάφα Αικατερίνη

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ε. Τρούλη

Δρόσινου Μαρία

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

Χ. Ταρνανίδου

 

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Ευαγγελία Λυμπέρη Μέτρηση της επίδρασης των κοινωνικών επενδύσεων: Η περίπτωση του Τιτάνα Ολίβια Κυριακίδου

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας 
Stanley Black & Decker

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Μαρία Ραράκου Demand Planning – Account Launch under Uncertainty  Γ. Μπάλτας 
Γιώργος Κατσάνας Marketing – Vertical vs Horizontal Organisation Ειρήνη Ρηγοπούλου

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας WIND

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Ζωή Κόττα Η Αγορά B2B στην Ελλάδα , Προϊοντικές  Ευκαιρίες και Προτάσεις  ανάπτυξης στον  Κλάδο  των Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιών) Καλυψώ Καραντινού

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ALPHA BANK

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Ευαγγελία Γενεράλη Λογιστικά Δεδουλευμένα και Μελλοντική Κερδοφορία: Ο ρόλος της ανάπτυξης και των λογιστικών διαταραχών Γεώργιος Παπαναστασόπουλος
 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΕΛΠΕ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Κατερίνα Γρυμπογιάννη Ελληνικά Πετρέλαια  και καλές πρακτικές ΕΚΕ- Αξιολόγηση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, SROI Ολίβια Κυριακίδου

 

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας S&B

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Μαρία Μπαμπαγενέ Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πλάνου Marketing του προϊόντος Miloterranean του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου Ειρήνη Ρηγοπούλου
Γαρυφαλιά Παπανδρέου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πλάνου Marketing Συνεδριακού Κέντρου της S&B στην Μήλο Ειρήνη Ρηγοπούλου

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Πετρόπουλος Σπήλιος Παράδοση προϊόντων μαζί με τον οδηγό: παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας παράδοσης των προϊόντων  Διονύσης Σκαρμέας
Δημήτρης Παναγούσης Recruitment – Training – Induction: παρατηρήσεις για τη διαδικασία και προτάσεις βελτίωσης  Ολύβια Κυριακίδου
Μάνος Μανουσάκης Social Media: συλλογή best practices από Ελλάδα και εξωτερικό και τρόποι ενσωμάτωσής τους στο Πλαίσιο Στέργιος Δημητριάδης
Σοφία Καμηλάρη Above the line διαφήμιση: συλλογή best practices από Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργία database και τρόποι ενσωμάτωσής τους στο Πλαίσιο Φλώρα Κοκκινάκη
Άρης Τσαντούλας Internet: συλλογή best practices από Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργία database και τρόποι ενσωμάτωσής τους στο Πλαίσιο Στέργιος Δημητριάδης
Ζωή Κόττα Χαρτογράφηση καταστημάτων ανά περιοχή: τι καταστήματα του ανταγωνισμού υπάρχουν ανά περιοχή, δημιουργία συγκριτικών πινάκων σε σχέση με ποιότητα εξυπηρέτησης, visual merchandizing, location, branding και προτάσεις βελτίωσης για τα δικά μας καταστήματα Κων/νος Ήντουνας
Σπύρος Ζουγλής Εξωτερικό Service: παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας Καλυψώ Καραντινού

 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν με χορηγία της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Ιωάννης Μπαρμπούτσης Αντιμετώπιση του υπολογισμού της απόδοσης χωρίς κίνδυνο για Εταιρικούς Ομίλους οι οποίοι σε χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης με αυξημένο κίνδυνο χρεοκοπίας Αναστάσιος Δράκος
Γιώργος Κουρέπης Χρηματοοικονομικά παράγωγα, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Προιόντων και οι επιπτώσεις επι των αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας. Κωνσταντίνος Κασσιμάτης

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας Helic

 

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Σπύρος Ντάγγας Αποτίμηση Τεχνολογικής Εταιρείας Αναστάσιος Δράκος

 

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

  Διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν με χορηγία της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Αθανασά Ευγενία Μεθοδολογία υπολογισμού απόδοσης της επένδυσης σε προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου Ο. Κυριακίδου
Αντωνίου Ιωάννης Όμηρος Πώς η επικοινωνιακή στρατηγική μιας κατηγορίας προϊόντων της επωνυμίας "Χωριό" συνεισφέρει στις άλλες κατηγορίες προϊόντων της ίδιας επωνυμίας Γ. Πανηγυράκης
Καζάζη Σταματία Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ABC για κοστολόγηση βιομηχανικού προϊόντος στην επιχείρηση Μινέρβα Σ. Κοέν
Μπόσιου Κωνσταντίνα Συμπερισφορά καταναλωτή στο εμπόριο Γ. Μπάλτας
 
 

 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

  • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                    +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Γραμματεία του ΜΒΑ από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 που ξεκινά το φθινοπωρινό εξάμηνο θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

Δευτέρα έως Πέμπτη 17.00- 19.00 & Παρασκευή 16.00- 18.00

Το ωράριο εξυπηρέτησης ισχύει κατά το διάστημα των προγραμματισμένων διαλέξεων στο ΜΒΑ. Για τις εβδομάδες μελέτης και τις περιόδους εξετάσεων υπάρχει η δυνατότητα ραντεβού κατά τη διάρκεια των παρακάτω ωρών:

Καθημερινά 15.00- 17.00

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: Χορηγίες Επιχειρήσεων